Nhận biết phím đàn piano

Giai đoạn 2. Nhận biết phím đàn

Sau khi đã tìm hiểu sơ lược về đàn piano cùng một số kiến thức nhạc lý căn bản ở giai đoạn 1 thì giờ là lúc bạn cần học cách nhận biết các phím trên đàn piano.
  • cách đọc sheet nhạc nhanh
  • tư thế ngồi đàn piano đúng
  • tự học piano đệm hát
Đàn piano chuẩn sẽ có tổng cộng đến 88 phím cả đen lẫn trắng, tuy nhiên đàn piano phổ thông thường không đạt tới mức đó.

Bắt đầu học cách nhận biết phím đàn piano

Hãy quan sát các phím đàn bạn sẽ thấy có chùm 2 phím đenchùm 3 phím đen.

Cách nhận biết phím đàn piano

Phím trắng ngay trước chùm 2 phím đen sẽ là nốt Đô (C), và từ đó bạn có thể tìm những nốt còn lại là Rê (D), Mi (E), Pha (F), Sol (G), La (A), Si (B). Tiếp tục vòng lặp cho đến hết dãy phím.

Bạn đã nhận diện được tất cả phím đàn có màu trắng và giờ đến phím đen, nốt đầu tiên trong chùm 2 phím đen đồng thời là Đô# và là Rêb, nốt đen tiếp theo là Rê# và Mib, nốt đầu tiên trong chùm 3 phím đen là Pha# - tức Solb, cứ như thế lặp lại đến hết.

Bạn thắc mắc vì sao không có Mi#/Phab và Si#/Đôb? Vì giữa Mi - Pha và Si - Đô chỉ có 1/2 cung nên nốt Pha chính là Mi# và Mi chính là Phab, Si là Đôb và Đô là Si#.


Bạn đã nhận biết hết 88 phím đàn piano chưa?

0 Response to "Nhận biết phím đàn piano"

Đăng nhận xét

Friends list