Tài liệu hướng dẫn thực hành đệm đàn đơn giản

Tài liệu hướng dẫn thực hành đệm đàn đơn giản


Tài liệu hướng dẫn thực hành đệm đàn đơn giản


Ebook Thực hành đệm đàn đơn giản được Thạc sỹ Nguyễn Bạch từ nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, cung cấp những kiến thức vô cùng căn bản giúp những người mới tiếp xúc với bộ môn âm nhạc dễ dàng đọc hiểu và thực hành.

Tài liệu hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản trong đệm đàn, có thể áp dụng cho nhiều loại nhạc cụ, phù hợp với giáo viên tiểu học và những ai đang tự học piano tại nhà.


0 Response to "Tài liệu hướng dẫn thực hành đệm đàn đơn giản"

Đăng nhận xét

Friends list